Waterbreuk of hydrocoele

Bij  waterbreuk is er een vochtopstapeling in het vlies rondom de teelbal. Dit kan ontstaan door verschillende redenen namelijk een trauma, spontaan,... Bij baby's kan dit ook aanwezig zijn als gevolg van het open blijven van het kanaal tussen de buikholte en de teelbal. In dit geval spreekt men van een een hydrocoele communicans. Een operatief herstel kan in specifieke gevallen geïndiceerd zijn.

Folder

 

Verklaring over cookies