Incontinentie

 

De blaas heeft 2 belangrijke functies. Een eerste functie is het vormen van een tijdelijk reservoir voor de urine die geproduceerd wordt door de nieren. Een tweede belangrijke functie is het naar buiten laten van de urine op het passende moment, of ook wel urineren genaamd.

Bij het urineren is er een complexe samenwerking tussen het centrale zenuwstelsel, onze blaasspieren en onze bekkenbodemspieren noodzakelijk. 

De minste storing in dit proces kan zorgen voor ongecontroleerd urineverlies of incontinentie. Incontinentie bestaat in vele vormen en kan verschillende oorzaken en behandelingen hebben. 

 

Types incontinentie

 

Stress- of inspanningsincontinentie

De meest voorkomende vorm van urineverlies bij vrouwen is de inspanningsgebonden incontinentie. Het woord stress verwijst naar spanning en niet naar psychische stress. Het urineverlies treedt vooral op tijdens lichamelijke activiteiten (iets tillen, lopen, sport, ...). Maar ook niezen, hoesten of lachen, kan urineverlies veroorzaken. Kort samengevat zal er urineverlies zijn bij plotse drukverhogingen in de buik. 

 

Urge incontinentie

Een overactieve blaas kan in sommige gevallen aanleiding geven tot urineverlies. Verschillende oorzaken kunnen aanleiding geven tot een overactieve blaas.

Een hevige contractie van de blaasspier veroorzaakt een forse aandrang tot plassen met soms zelf urineverlies tot gevolg. Deze vorm van urineverlies heet "drang" of “urge” incontinentie. Deze zeer vervelende vorm van urineverlies kan onverwacht en veelvuldig optreden. 

 

Diagnose

 

Uroflowmetrie

Echografie

Cystoscopie

Urodynamisch onderzoek

 

Overzicht behandelingen

 

Verschillende behandelingen zijn beschikbaar, uw uroloog zal na een grondig onderzoek de meest gepaste behandeling opstarten.

 

Stressincontinentie

 

  • Bekkenbodemkiné
  • Kunstsluitspier
  • Urethrale sling: bandje ter ondersteuning van de plasbuis ter behandeling van stressincontinentie
  • Male sling prothese

 

Urge incontinentie

 

  • Bekkenbodemkiné
  • Medicatie
  • Botox injecties: een endoscopische injectie van een product in de blaasspier ter tijdelijke vermindering van de spierkracht.
  • Sacrale zenuwstimulatie: heelkundige implantatie van een sacrale zenuwstimulator die de werking van de blaas kan beïnvloeden (te vergelijken met een pacemaker).

 

 

 

Verklaring over cookies