In deze sectie worden de belangrijkste urologische onderzoeken kort toegelicht. Voor meer info of verdere toelichting raadpleegt u best uw arts.

Verklaring over cookies