Prostaat(kanker)

De prostaat is een klier die instaat voor de productie van het zaadvocht. Het plaskanaal loopt door de prostaat. 

De prostaat

 

Wat is prostaatkanker? 

De prostaat is een orgaan dat tijdens en na de puberteit blijft groeien. Hierbij kunnen afwijkingen ontstaan. De twee meest voorkomende aandoeningen aan de prostaat zijn:

  • goedaardige prostaatvergroting
  • prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen in België.

Er zijn veel verschillende types van prostaatkanker, gaande van laaggradig en weinig agressief tot hooggradig agressieve tumoren. 

Tevens zijn er verschillende stadia van prostaatkanker. In een vroegtijdig stadium is de tumor beperkt tot de prostaat, in later stadium kunnen er uitzaaiingen ontstaan.

Elk type en stadium heeft zijn specifieke behandeling. Uw uroloog zal u gidsen in de zoektocht naar de juiste behandeling.

 

Onderzoek en diagnose

Prostaat puncties beeldmateriaal

 

Behandelingen prostaatkanker in een gelokaliseerd stadium

 

Behandelingen prostaatkanker in een gelokaliseerd stadium

 

Radicale prostatectomie (Xi robot prostatectomie)

Bij een radicale prostatectomie wordt de prostaat in zijn geheel verwijderd. Daarna wordt de blaashals aan de plasbuis gehecht. Ons team beschikt over de laatste generatie operatie robot om deze ingreep minimaal invasief te kunnen uitvoeren.

Om onze patiënten nog beter te begeleiden, zal er door de begeleidingsverpleegkungdigen een vragenlijst worden aangeboden. Hoe deze werkt kan u vinden op onderstaande link

PROMS vragenlijst

Radicale prostatectomie beeldmateriaal

 

Radiotherapie van de prostaat

Bij radiotherapie wordt gebruik gemaakt van radioactieve of ioniserende stralen om de kankercellen te vernietigen. De straling werkt op de celdeling waardoor cellen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen en afsterven.

Bestraling van kanker kan uitwendig met daarvoor geschikte apparatuur (lineaire versnellers) of inwendig door radioactieve bronnen(=brachytherapie) in het lichaam te brengen. Bij radiotherapie kan er in sommige gevallen een aanvullende hormonale behandeling opgestart worden voor 6 maand tot 3 jaar afhankelijk van de indicatie.

 

Uitwendige bestraling

Het bestralingsgebied wordt nauwkeurig ingesteld dmv een stralenbundel. De stralenbundel wordt op de tumor gericht, deze behandeling wordt verschillende keren herhaald tot de gewenste dosis wordt bereikt.

Radiotherapie beeldmateriaal

 

Inwendige bestraling/ brachytherapie

Bij inwendige bestraling of brachytherapie worden kleine radioactieve bestanddelen (zaadjes) in de tumor geplaatst. Hierbij wordt er minder gezond weefsel aangetast dan bij uitwendige bestraling.  Er wordt gebruik gemaakt van Jodium-125. Dit is een radioactieve stof die een halfwaardetijd heeft van 60 dagen en een klein doordringingsvermogen. De radioactieve zaadjes blijven voor de rest van het leven in de prostaat. Een groot voordeel is dat de bestraling volledig geconcentreerd is op de prostaat. Zo blijven omringende weefsel zoveel mogelijk gespaard bij de bestraling.

Brachytherapie beeldmateriaal

 

Behandelingen prostaatkanker in een uitgebreid stadium

 

Behandelingen prostaatkanker in een uitgebreid stadium

 

Hormoontherapie van de prostaat

De cellen die zich in de prostaat bevinden, zowel de goede als de kankercellen, zijn afhankelijk van het mannelijk hormoon (testosteron) om te kunnen groeien en functioneren. Testosteron is niet de oorzaak van prostaatkanker, maar zorgt er wel voor dat de kankercellen in de prostaat kunnen blijven overleven. De hersenen geven een signaal naar de teelballen (en een zeer klein beetje naar de bijnier) om testosteron aan te maken. Wanneer er geen testosteron wordt aangemaakt (door het geven van hormoontherapie) dan zullen de prostaatcellen en kankercellen afsterven.

Hormoontherapie beeldmateriaal

 

Radioactieve geneesmiddelen

Xofigo® is een geneesmiddel dat een radioactieve stof bevat dat de werkzame stof radium-223 dichloride bevat. Xofigo® kan gebruikt worden wanneer hormonale therapie niet meer werkt, en wanneer de kanker is uitgezaaid naar de botten en symptomen zoals pijn veroorzaakt. De tumor mag niet zijn uitgezaaid naar andere inwendige organen. Xofigo® mag enkel worden toegediend door iemand die hier bevoegd is in ziekenhuismilieu. U krijgt een injectie om de 4 weken en dit 6 maand na elkaar.

 

Chemotherapie

Indien er sprake is van uitzaaiingen en hormonale therapie werkt niet meer kan er beslist worden om over te gaan naar chemotherapie. Bij zeer agressieve tumoren wordt de therapie ook toegepast bij het begin van een hormonale behandeling omdat recente data aantonen dat dit een belangrijk overlevingsvoordeel biedt. Chemotherapie zijn medicijnen (=cytostatica) die celdeling remmen of stoppen. De chemotherapie die voorgeschreven wordt bij een prostaatcarcinoom wordt voorlopig intraveneus toegediend. Voor deze behandeling wordt u verder doorgestuurd naar de oncoloog.

 
 
Verklaring over cookies