Congres European Society for Sexual Medicine

Geplaatst op: 
Congres European Society for Sexual Medicine

Afgelopen weekend vond in Rotterdam het jaarlijkse congres van de ESSM (European Society for Sexual Medicine) plaats. Dit congres brengt zowel urologen, gynaecologen, als andere wereldexperten samen binnen het domein van Sexual Medicine.

Tijdens het congres had Dr Emmanuel Weyne, uroloog in ons ziekenhuis, de eer chair en moderator te zijn in de sessie over Male Sexual Health. Hierin stelden Europese collega’s baanbrekend onderzoek voor over onder andere seksuele neveneffecten van de behandeling voor prostaatkanker, zenuwidentificatie tijdens robotchirurgie en lange termijn resultaten bij vasectomie herstel.

Verklaring over cookies