blog bedplassen 2021

Geplaatst op: 

Wat is de huidige aanpak van bedplassen?

Wetenschappelijke adviezen en behandelingsmogelijkheden

Op de leeftijd van zeven jaar heeft één op tien kinderen nog meer dan driemaal per week een natte nacht. En zelfs op volwassen leeftijd plast nog 1 tot 3% ‘s nachts in bed. Internationaal is er consensus om bedplassen aan te pakken vanaf de leeftijd van vijf à zes jaar. Zowel de ICCS (International Children’s Continence Society) als de EAU (European Association of Urology) zijn op dat vlak actief. Ook in België bestaat reeds een aantal jaar een werkgroep met kinderartsen, kindernierspecialisten en kinderurologen, die zich met de aanpak van bedplassen bezighoudt (zie ook: www.drogenachten.be). Bij een kind ouder dan vijf jaar is het abnormaal om vaker dan tweemaal per week nog nat te zijn, bij een kind ouder dan zeven jaar is er sprake van bedplassen bij één of meer natte nachten per maand. Monosymptomatische enuresis nocturna (MEN) betekent bedplassen als enig symptoom. Bij niet-monosymptomatische enuresis nocturna (NMEN) gaat bedplassen gepaard met andere urinaire symptomen zoals een hoge plasfrequentie overdag, incontinentie en herhaalde urineweginfecties. Primaire enuresis nocturna betekent bedplassen bij een kind ouder dan vijf jaar dat nooit een periode van zes maanden aan een stuk droog is geweest; secundaire enuresis nocturne is bedplassen bij een kind (ouder dan vijf jaar) dat eerder langer dan zes maanden aaneensluitend ’s nachts droog is geweest.

An Bael is kinderarts en kindernefroloog, verbonden aan het Plascentrum ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen en VZW droge nachten.

Indien u het volledige artikel wil lezen kan u klikken op deze link.

 

 

Verklaring over cookies