Urologie Dendermonde-Zele

Welkom op de website van het team Urologie Dendermonde-Zele. Ons dynamisch team bestaat uit drie urologen en 2 assistent urologen: dokter Dieter Ost, dokter Kathy Vander Eeckt, dokter Steven Deconinck, assistent Pieter De Backer en assistente Eline Peeters.

Wij streven naar een optimale, veilige en patiëntgerichte zorg en investeren in de nieuwste technologie om de patiënt de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Daarenboven hechten we ook veel belang aan patiëntondersteuning en samenwerking met verschillende disciplines.

De dienst beschikt over de expertise en know-how in vrijwel het volledige urologische veld en werkt nauw samen met alle Vlaamse universitaire ziekenhuizen.

COVID-19 Maatregelen:

Nationaal is er momenteel een ziekenhuisnoodplan van kracht.

Concreet houdt dit in dat alle niet dringende raadplegingen en ingrepen uitgesteld worden/ werden.

Dat geldt ook voor onze dienst Urologie.

Indien U een  geplande ingreep heeft:

  • Als algemene regel geldt dat geplande (zowel dagziekenhuizen als verblijvende) ingrepen voorlopig geannuleerd zijn.
  • U wordt door het ziekenhuis PERSOONLIJK op de hoogte gesteld wanneer deze zeker NIET kan doorgaan.
  • U krijgt voorlopig geen nieuwe planningsdatum.
  • Zodra er terug activiteit mogelijk is, zal door ons een nieuwe planning opgemaakt worden en met u gecommuniceerd. Daarbij zal voorrang gegeven worden aan dringende pathologie.
  • Urgenties (dwz ingrepen die levensnoodzakelijk zijn) zijn ten allen tijde gegarandeerd.

De indeling naar urgentie gebeurt naar de richtlijnen van de Belgische Verening voor Urologie, opgesteld nav van deze Corona crisis. U vindt ze hier.

‚ÄčIndien U een geplande raadpleging heeft: (AANGEPASTE REGELING vanaf 17-3)

  • Als algemene regel geldt dat uw raadpleging NIET doorgaat.
  • Er zal door ons met u contact opgenomen worden om te bekijken of iets dringend is, dan wel even kan wachten. Indien gewenst plannen we aan nieuwe afspraak in.
  • Indien u een DRINGENDE raadpleging nodig hebt, belt u naar het afsprakenbureau (05252505). Daar zal in overleg met de uroloog van wacht bekeken worden hoe dringend uw situatie is en desgevallend een afspraak gemaakt worden.
  • Gelieve NIET te bellen naar het afsprakenbureau indien u NIET komt of nog niets van ons gehoord hebt. Patiënten met afspraken tot en met 3 april zullen persoonlijk verwittigd worden, maar door de enorme workload kan het even duren vooraleer u gecontacteerd wordt. We vragen daarvoor uw begrip.
  • Geplande onderzoeken medische beeldvorming (echografie, Ct scan, MR...) gaan tot nader order door. U wordt verwittigd indien deze afspraken NIET DOORGAAN. Indien u zelf liever een andere afspraak wenst, kan u contact opnemen met de dienst medische beeldvorming op 052/252695.

Gelieve NIET te bellen naar het afsprakenbureau indien u NIET naar een raadpleging komt of deze wil verplaatsen. Patienten met afspraken tot 3 paril proberen we deze week allemaal persoonlijk te verwittigen. Door de enorme workload kan het nog even duren vooraleer u gecontacteerd wordt. We vragen daarvoor uw begrip.

Vanuit de dienst verontschuldigen we ons voor dit ongemak, maar rekenen we ook op uw begrip. De inzetbaarheid van onze medewerkers en bedcapaciteit voor kritisch zieke patiënten krijgt op dit moment prioriteit.

Voor bijkomende 'Corona' info kan u terecht op de specifieke website van het ziekenhuis.

(18/3/20 8u)

 

 

 

Onze urologen

Raadpleeg hier onze urologen

 

Onze paramedici

 

Raadpleeg hier onze paramedici

 

 
 
 
 
 

Blog

Verklaring over cookies