Internationale dag van het bedplassen (28 mei 2019)

Geplaatst op: 

Experts vragen meer begrip voor "bedplassen" als medische aandoening

Folder

Poster

  • Bedplassen, ook bekend als enuresis, is het ongewild urineverlies tijdens de slaap. 1

  • Bedplassen komt vaak voor bij kinderen: 5 à 10% van de 7-jarigen plast regelmatig in bed. Zelfs tieners en volwassen kunnen er nog last van hebben. 2

  • In de meeste gevallen is bedplassen een complexe medische aandoening door een te hoge urineproductie 's nachts of een verminderde blaascapaciteit. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor het gevoel van eigenwaarde, het emotioneel welzijn en het dagelijks functioneren van kinderen. 1,3

                                                                                                                  

Uit recent onderzoek is gebleken dat er heel wat misvattingen bestaan over bedplassen, een aandoening die onvoldoende wordt erkend en verkeerd wordt begrepen door de maatschappij en professionals in de gezondheidszorg. 3,4 Een vaak voorkomende misvatting is dat bedplassen een psychologische en niet zozeer pathofysiologische oorzaak heeft. 1,4 Bovendien bleek uit het onderzoek dat niet alleen ouders maar ook zorgverleners daar zo over denken en dat de behandeling niet noodzakelijk strookt met de richtlijnen. 4

 

"Opdat artsen bedplassen doeltreffend zouden kunnen behandelen, moeten eventuele gedragsproblemen als een aparte aandoening worden aangepakt", aldus dr. Michal Maternik, Departement Urologie, Afdeling Pediatrische Urologie, aan de Medische Universiteit van Gdansk in Polen. "Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat er nieuwe onderwijsinitiatieven nodig zijn om de medische wereld, ouders en het grote publiek een beter inzicht te geven in bedplassen en het zorgaanbod te optimaliseren."

 

Bedplassen kan schaamtegevoelens en een laag zelfbeeld oproepen, wat veel patiënten verhindert om hulp te zoeken. 3,4 Volgens het nieuwe onderzoek meldden patiënten en hun gerespecteerde zorgverleners dat bedplassen wordt gelinkt aan gedragsproblemen, zoals 'verlies van alertheid' (28%), 'verminderde concentratie op school' (29%) en slaapproblemen (21%), wat een nadelige invloed heeft op de schoolprestaties. 4 Die gevolgen blijven vaak aanhouden omdat heel wat ouders in de eerste plaats hun levensstijl proberen te veranderen en zowat de helft van de ouders geen hulp vraagt bij kinderen van ouder dan vijf jaar. 4

 

"Decennialang werd gedacht dat bedplassen een onschuldige aandoening was die spontaan zou verdwijnen", aldus prof. Serdar Tekgul van het Departement Urologie aan de Universiteit van Hacettepe in Turkije. "Bedplassen wordt nu gezien als een complexe aandoening die het gevolg is van diverse factoren, zoals stoornissen van de blaas en een te hoge urineproductie 's nachts."

 

In de vragenlijst werden artsen en patiënten uit Alpe-Adria, Italië, Roemenië, Rusland, Servië en Slowakije gevraagd naar hun begrip over de medische aandoening, de impact ervan op het leven van de patiënten en de prevalentie van comorbiditeiten. 4

 

Over bedplassen

Bedplassen, ook bekend als enuresis, is het ongewild urineverlies tijdens de slaap bij kinderen van ouder dan 5 jaar. 1 In de meeste gevallen is bedplassen het gevolg van een te hoge urineproductie 's nachts of een verminderde blaascapaciteit. 2 Het niet wakker worden kan ook een oorzaak zijn. Bedplassen heeft geen psychologische oorzaak. 1 Bedplassen komt vaak voor bij kinderen: 5 à 10% van de 7-jarigen plast regelmatig in bed. Zelfs tieners en volwassen kunnen er nog last van hebben.

 

 

Over de Internationale dag van het bedplassen

De Internationale dag van het bedplassen werd gelanceerd om het grote publiek en professionele zorgverleners ervan bewust te maken dat bedplassen een veelvoorkomend medisch probleem is dat kan en moet worden behandeld. De Internationale dag van het bedplassen heeft elk jaar plaats op de laatste dinsdag van de maand mei en valt dit jaar op 28 mei 2019. Het thema is: 'Tijd voor actie', omdat men zich ervan bewust is dat er veel meer kan worden gedaan om kinderen die in hun bed plassen te diagnosticeren en te behandelen.

 

Meer informatie vindt u op www.worldbedwettingday.com en www.drogenachten.be

 

Over de stuurgroep van de Internationale dag van het bedplassen

In de stuurgroep van de Internationale dag van het bedplassen zitten deskundigen van over de hele wereld die het initiatief steunen en leden van the International Children's Continence Society (ICCS), the European Society of Paediatric Urology (ESPU), the Asia Pacific Association of Paediatric Urology (APAPU), the International Paediatric Nephrology Association (IPNA), the European Society of Paediatric Nephrology (ESPN), the Sociedad Iberoamericana de Urologia Paediatrica (SIUP), the North American Paediatric Urology Societies, ERIC (The Children's Bowel & Bladder Charity) en Bladder & Bowel UK. Dit initiatief wordt ondersteund door Ferring Pharmaceuticals.

 

______________________________________
 

[1] Theunis M et al. Self-Image and Performance in Children with Nocturnal Enuresis. European Urology. 2002; 41:660-667

2 Neveus T. Nocturnal enuresis—theoretic background and practical guidelines. Pediatr Nephrol. 2011; 26:1207-1214

3 Vande Walle J et al, Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012;171:971-983

4 Maternik. Understanding of and misconceptions around monosymptomatic nocturnal enuresis: findings from patient and physician surveys. Journal of Pediatric Urology 2018

Verklaring over cookies